اعلام بار و حمل بار سیمان کیسه ای با تریلر از کارخانه سیمان جوین به سمنان

مبدا
کارخانه سیمان جوین
مقصد
سمنان

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
سیمان کیسه ای

زمان بارگیری
سه شنبه 28 آبان
کرایه:
تنی 108,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر