اعلام بار و حمل بار میل گرد با تریلر از میانه به رباط کریم

مبدا
میانه
مقصد
رباط کریم

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
میل گرد

زمان بارگیری
دوشنبه 05 اسفند
کرایه:
تنی 200,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر