اعلام بار و حمل بار میل گرد با تریلر از یزد به زابل

مبدا
یزد
مقصد
زابل

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
میل گرد

زمان بارگیری
یکشنبه 31 شهریور
کرایه:
تنی 200,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر