اعلام بار و حمل بار سیمان پاکتی PLC با تریلر از سبزوار به تهران

مبدا
سبزوار
مقصد
تهران

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
سیمان پاکتی PLC

زمان بارگیری
پنجشنبه 16 مرداد
کرایه:
تنی 75,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر