اعلام بار و حمل بار خاک معدنی با تریلر از ساری به همدان

مبدا
ساری
مقصد
همدان

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
خاک معدنی

زمان بارگیری
یکشنبه 31 شهریور
کرایه:
تنی 50,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر