اعلام بار و حمل بار خاک معدنی با تریلر از بابل به همدان

مبدا
بابل
مقصد
همدان

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
خاک معدنی

زمان بارگیری
سه شنبه 01 بهمن
کرایه:
تنی 50,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر