اعلام بار و حمل بار پوکه معدنی با تریلر از تبریز به چابکسر

مبدا
تبریز
مقصد
چابکسر

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
پوکه معدنی

زمان بارگیری
دوشنبه 30 دی
کرایه:
تنی 85,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر