اعلام بار و حمل بار پوکه معدنی با تریلر از بستان آباد به مهرشهر

مبدا
بستان آباد
مقصد
مهرشهر

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
پوکه معدنی

زمان بارگیری
سه شنبه 28 آبان
کرایه:
تنی 65,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر