اعلام بار و حمل بار پوکه معدنی با تریلر از بندرگز به قزوین

مبدا
بندرگز
مقصد
قزوین

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
پوکه معدنی

زمان بارگیری
شنبه 28 دی
کرایه:
تنی 65,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر