اعلام بار و حمل بار کودشیمیایی با تریلر از تهران به چالوس

مبدا
تهران
مقصد
چالوس

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
کودشیمیایی

زمان بارگیری
دوشنبه 19 خرداد
کرایه:
تنی 88,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر