اعلام بار و حمل بار سیمان پاکتی PLC با تریلر از قروه درجزین به یاسوج (بویراحمد)

مبدا
قروه درجزین
مقصد
یاسوج (بویراحمد)

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
سیمان پاکتی PLC

زمان بارگیری
پنجشنبه 16 مرداد
کرایه:
تنی 110,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر