اعلام بار و حمل بار سیمان پاکتی PLC با تریلر از قروه درجزین به یاسوج

مبدا
قروه درجزین
مقصد
یاسوج

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
سیمان پاکتی PLC

زمان بارگیری
دوشنبه 05 اسفند
کرایه:
تنی 110,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر