اعلام بار و حمل بار گچ با تریلر از سایر شهرهای استان سمنان به کرمان

مبدا
سایر شهرهای استان سمنان
مقصد
کرمان

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
گچ

زمان بارگیری
سه شنبه 28 آبان
کرایه:
تنی 85,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر