اعلام بار و حمل بار کلینگر تیپ 5 با تریلر از بستان آباد به هشتگرد

مبدا
بستان آباد
مقصد
هشتگرد

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
کلینگر تیپ 5

زمان بارگیری
دوشنبه 19 خرداد
کرایه:
تنی 50,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر