اعلام بار و حمل بار سیمان کیسه ای با تریلر از کارخانه سیمان شاهرود به سایر شهرهای استان مازندران

مبدا
کارخانه سیمان شاهرود
مقصد
سایر شهرهای استان مازندران

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
سیمان کیسه ای

زمان بارگیری
شنبه 28 دی
کرایه:
تنی 60,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر