اعلام بار و حمل بار سیمان کیسه ای تیپ 2 با تریلر از رزن به رشت

مبدا
رزن
مقصد
رشت

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
سیمان کیسه ای تیپ 2

زمان بارگیری
پنجشنبه 16 مرداد
کرایه:
تنی 52,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر