اعلام بار و حمل بار گچ با تریلر از اهواز به سبزوار

مبدا
اهواز
مقصد
سبزوار

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
گچ

زمان بارگیری
دوشنبه 19 خرداد
کرایه:
تنی 145,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر