اعلام بار و حمل بار سیمان کیسه ای تیپ 2 با تریلر از قیدار به قزوین

مبدا
قیدار
مقصد
قزوین

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
سیمان کیسه ای تیپ 2

زمان بارگیری
دوشنبه 05 اسفند
کرایه:
تنی 32,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر