اعلام بار و حمل بار سیمان کیسه ای تیپ 2 با تریلر از کارخانه سیمان شهرکرد به آبادان

مبدا
کارخانه سیمان شهرکرد
مقصد
آبادان

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
سیمان کیسه ای تیپ 2

زمان بارگیری
پنجشنبه 16 مرداد
کرایه:
تنی 58,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر