اعلام بار و حمل بار خاک معدنی با تریلر از بابل به سایر شهرهای استان اصفهان

مبدا
بابل
مقصد
سایر شهرهای استان اصفهان

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
خاک معدنی

زمان بارگیری
پنجشنبه 16 مرداد
کرایه:
تنی 83,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر