اعلام بار و حمل بار سیمان کیسه ای با تریلر از نهاوند به قزوین

مبدا
نهاوند
مقصد
قزوین

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
سیمان کیسه ای

زمان بارگیری
دوشنبه 05 اسفند
کرایه:
تنی 52,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر