اعلام بار و حمل بار خاک معدنی با تریلر از بابل به کرج

مبدا
بابل
مقصد
کرج

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
خاک معدنی

زمان بارگیری
پنجشنبه 16 مرداد
کرایه:
تنی 58,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر