اعلام بار و حمل بار پودرگچ پخته با تریلر از سمنان به بندرعباس

مبدا
سمنان
مقصد
بندرعباس

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
پودرگچ پخته

زمان بارگیری
پنجشنبه 16 مرداد
کرایه:
تنی 138,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر