مجله خبری آی‌پین

تریلی

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان گفت: از آغاز سالنیاز جابه جایی انسان و کالا از یک نقطه به نقطه دیگر موجب به وجود تریلی و کانتینر های خاص شاید برای عموم مردم تریلی نام یک نوع از ماشین باشد، اما تریلی‌ه...
1دقیقه
جابجایی ۴ میلیون تن کالا از طریق ناوگان حمل و نقل جاده ای زنجان
جابجایی ۴ میلیون تن کالا از طریق ناوگان حمل و نقل جاده ای زنجان

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان گفت: از آغاز سال تاکنون بیش از ۴ میلیون تن کالا از طریق ناوگان حمل ونقل استان زنجان جابجا شده است

3دقیقه
اهمیت حمل و نقل جاده ای درایران و جهان
اهمیت حمل و نقل جاده ای درایران و جهان

نیاز جابه جایی انسان و کالا از یک نقطه به نقطه دیگر موجب به وجود آمدن واژه ای جدید به نام حمل و نقل در گذشته های بسیار دور گردید

1دقیقه
کانتینر ها و تریلی های مخصوص  حمل و نقل با شکل های خاص 1
کانتینر ها و تریلی های مخصوص حمل و نقل با شکل های خاص 1

تریلی و کانتینر های خاص

3دقیقه
آنچه که باید در مورد انواع تریلی‌ها بدانید
آنچه که باید در مورد انواع تریلی‌ها بدانید

شاید برای عموم مردم تریلی نام یک نوع از ماشین باشد، اما تریلی‌ها انواع و کاربردهای مختلفی دارند.