مجله خبری آی‌پین

حمل کالا

افزایش بهره وری، تسریع در اختصاص ناوگان، بالا رفتن درآمد رانندبرای برون رفت از این مشکلات لازم است انجمن‌های رانندگان کالا بحمل بار آنلاین و باربری اینترنتی جهت درخواست خودرو و اعلام بارباید اندیشید که آیا ضعف در تدوین مقررات، ضوابط، قوانین و آیین ن...
2دقیقه
نقش بازارگاهها در صنعت لجستیک
نقش بازارگاهها در صنعت لجستیک

افزایش بهره وری، تسریع در اختصاص ناوگان، بالا رفتن درآمد رانندگان و...

4دقیقه
نبود نظارت بر اجرای فرمول تن کیلومتر
نبود نظارت بر اجرای فرمول تن کیلومتر

برای برون رفت از این مشکلات لازم است انجمن‌های رانندگان کالا با همکاری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نظارت بیشتری بر اجرای این روش محاسبه کرایه حمل داشته باشند.

1دقیقه
ارتباط با ما
ارتباط با ما

حمل بار آنلاین و باربری اینترنتی جهت درخواست خودرو و اعلام بار

7دقیقه
ریشه‌یابی مشکلات اصلی حمل بار در ایران
ریشه‌یابی مشکلات اصلی حمل بار در ایران

باید اندیشید که آیا ضعف در تدوین مقررات، ضوابط، قوانین و آیین نامه‌های اجرایی می تواند باشد یا ضعف در عملکرد مدیران بالا دستی و مسولین دستگاه های اجرایی کشور است؟ یا رابطه‌ها؟

2دقیقه
برخورد قانونی با حمل‌ونقل کالای بدون بارنامه
برخورد قانونی با حمل‌ونقل کالای بدون بارنامه

هر گونه جابه‌جایی کالا در جاده‌های کشور، مستلزم دریافت سند حمل (بارنامه) بوده و با متخلفان به صورت ویژه برخورد قانونی می‌شود.